1. Biblioteka stanowi własność Fundacji Neoclassica.

2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

4. Wypożyczać książki/dvd/cd wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do:

- podania imienia i nazwiska,
- podania telefonu kontaktowego,
- podania adresu e-mail,

5. Dokonując zwrotów książek/dvd/cd należy podać swoje imię i nazwisko.

6. Maksymalny czas wypożyczenia książki/dvd/cd to dwa tygodnie. Po upływie tego czasu osoba, która wypożyczyła książkę/dvd/cd i ją przetrzymuje dłużej zgadza się na dokonanie opłaty przelewem na konto Fundacji tytułem "wypożyczenie książki" w kwocie 10 zł od każdego dnia po upływie terminu. 

7. Jednorazowo można maksymalnie wypożyczyć 3 pozycje.

8. Osoby, które mają nie oddane w terminie książki/dvd/cd nie mogą korzystać ze zbioru bibliotecznego.

9. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę/dvd/cd zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki/dvd/cd oraz dodatkowo innej wskazanej przez Fundację Neoclassica. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

11. Wypożyczenie książki/dvd/cd - jednej pozycji - kosztuje 5 zł i opłaty dokonuje sie przelewem na konto Fundacji tytułem "wypożyczenie książki"

12. Konto Fundacji - mBank | Fundacja Neoclassica | 52 1140 2004 0000 3702 3137 4154

13. W każdej dowolnej chwili można dokonać darowziny na konto Fundacji tytułem "darowizna biblioteka" aby pomóc nam rozwijać Bibliotekę.