Prosimy o dołączenie do facebook'owej grupy FB CBN-Centrum Baletowe Neoclassica

 

https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

To na tej grupie (nie wysyłamy maili) informujemy o wszelkich zmianach, odwołanych zajęciach itd. i grupa jest integralną częścią regulaminu

 

WAŻNE: Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na KALENDARZ naszego Centrum. W kalendarzu jest między innymi wykaz dni wolnych, czyli dni, w których nie ma zajęć.

 

KONTAKT

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - zapisy na nowe zajęcia, problemy natury finansowej i inne ogólne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - informacje o nieobecności

 

KONTO

 

Dla kursantów opłacający zajęcia otwarte

NMW ART - 08 1140 2017 0000 4802 1309 7637

Dla uczniów dyplomowych i karnetów indywidulanych

NMW ART - 10 1140 2004 0000 3302 7749 9770

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie CBN w trakcie odbywających się 6 dni w tygodniu regularnych zajęć

2. Zapisanie się na zajęcia w CENTRUM BALETOWYM NEOCLASSICA (dalej „CBN") jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

3. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią (za osoby niepełnoletnie odpowiedzialnośc takową biorą opiekunowie prawni)

4. CBN zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie

5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana drogą poczty elektronicznej lub/i informacja o zmianie zostanie zamieszczona na w/w grupie FB oraz na stronie www.neoclassica.pl 

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH i KARNETY

 

1. Do uczestnictwa w zajęciach w CBN upoważnia wykupienie dowolnego karnetu

2. Karnetu, ani pojedyńczych zajęć z karnetu nie wolno odsprzedawać

3. Karnet należy podpisać

4. W momencie zgubienia karnet, należy okazać dowód zapłaty lub zwrócić się do recepcji o wystawienie nowego karnetu na podstawie zapisanej płatności

5. Wykupiony karnet obowiązuje tylko i wyłącznie W BIEŻĄCYM MIESIĄCU na wszystkie zajęcia, na które zapisała się dana osoba

6. Uczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie swojego wizerunku w celach promocyjnych (zdjęcia na FB, Instagramie, itd.) z zachowaniem szacunku do wizerunku każdego kursanta

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

1. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy - liczba miejsc w grupach jest ograniczona

a). Na pojedyncze treningi - gdy nie chce się zapisywać na stałe na jakiekolwiek zajęcia - należy zapisywać sie pod postem na dany dzień na naszej grupie FB - https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

b). Tylko osoby z karnetami open nie są zobowiązane do zapisu na zajęcia

2. Na zajęcia CBN należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - recepcja nie prowadzi zapisów ani nie udziela informacji na temat doboru grafiku do odpowiedniego poziomu.

3. Można zapisać się do dowolnej grupy odpowiadającej poziomem zaawansowania kursanta, chyba, że nie ma miejsc w danej grupie, wówczas można zapisać się na listę oczekujących

4. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej. CBN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu/danych zajęć lub rozwiązania grupy

5. Zapisanie się na zajęcia CBN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CBN - klauzula RODO na samym końcu

6. Zapisów osób niepełnoletnich dokonują prawni opiekunowie i jednocześnie biorą odpowiedzialność za tę osobę

 

OPŁATY

 

KARNETY ZWYKŁE

 

1. Wszelkich opłat dokonuje się z góry za dowolny karnet - CENNIK

2. Zapis na daną grupę oznacza pełne opłacenie miesiąca niezależnie od tego, czy planuje się nieobecność w danym miesiącu.

3. Jeśli nie przyjdzie się na pierwsze zajęcia, na które jest się zapisanym na stałe, w miesiącu należy te zajęcia opłacić podczas obecności na kolejnych. Brak uiszczenia takowej opłaty oznacza utratę miejsca w danej grupie.

4. Przy dokonywaniu przelewów należy zwrócić uwagę na wykaz dni wolnych oraz dni, w których nie ma danych zajęć, ponieważ NIE ZWRACAMY PIENIĘDZY ZA NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA

Wykaz dni wolnych - TUTAJ

5. Opłata lub jej część jest zwracana (lub niewykorzystane zajęcia są przenoszone na następny miesiąc) przez CBN tylko i wyłącznie, gdy zajęcia/warsztaty nie odbyły się z winy CBN

6. Jeśli opłata jest dokonywana przelewem w przelewie należy zawrzeć: Imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia, rodzaj karnetu oraz rodzaj ewentualnej zniżki

7. CBN nie przyjmuje zwrotów karnetów ani nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia (te stanowiące część karnetu również), chyba, że zajęcia nie odbyły się z winy CBN.

8. Aktualne cenniki i rodzaje karnetów znajdują się TUTAJ

9. Konto do wpłat:

Dla kursantów opłacający zajęcia otwarte

NMW ART - 08 1140 2017 0000 4802 1309 7637

Dla uczniów dyplomowych i karnetów indywidulanych

NMW ART - 10 1140 2004 0000 3302 7749 9770

KURSY DYPLOMOWE

 

1. Pełną opłatę miesięczną uiszcza się do 10 dnia każdego miesiąca niezależnie od planowanych dni opuszczonych w danym miesiącu

2. CBN nie zwraca opłaty za dni, w ktorych nie było ucznia na zajęciach, nawet z powodu choroby

3. Gdy uczeń jest kontuzjowany lub/i chory dłużej niż 2 tygodnie można uzyskać zniżkę - ustalenia indywidualne

4. Można zawiesić opłatę na maksylanie 1 miesiąc w trakcie roku szkolnego - wówczas opłata zostaje wstrzymana

5. Każde dodatkowe zajęcia spoza wyzanczonego grafiku, na które uczeń chce się zapisać lub , które przejmie na grupie spoza swojego obowiązkowego grafiku musza zostać dodatkowo opłacone w kwotach adekwatnych do kursu, na którym się jest. Szczegółowe informacje TUTAJ

 

KARNETY INDYWIDUALNE

 

1. Są objęte ustaleniami indywidualnymi

2. Reguły płątności są ustalane indywidualnie

3. Tylko stali kursanci - uczęszczający na zajęcia ponad rok - mają możliwośc takowych karnetów

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ I KONTYNUACJA

 

1. Na pierwsze zajęcia w miesiącu ( stali kursanci ) należy przynieśc potwierdzenie przelewu z opłatą za karnet lub opłacić karnet na miejscu

2. Po okazaniu potwierdzenia przelewu zostanie wydany odpowiedni karnet, który należy okazywać przed wejściem na każde zajęcia celem skreślenia kolejnego wejścia

3. Brak okazania potwierdzenia przelewu w formie papierowej lub elektronicznej (nawet gdy się dokonało przelewu) skutkuje koniecznością wykupienia jednorazowego wejścia lub brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach danego dnia

4. Po zapisaniu się na zajęcia w dowolnej grupie, lub na lekcję indywidualną, zostaje zarezerwowane miejsce w grupie (jeśli są jeszcze wolne miejsca), lub konkretny termin w przypadku lekcji indywidualnych

5. Rezerwacja traci ważność w momencie niepojawienia się osoby zapisanej na zajęcia bez uprzedzenia. To skutkuje utratą miejsca w grupie, czyli wypisaniem z zajęć

 

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, REZYGNACJA, NIEOBECNOŚCI, ODRABIANIE ZAJĘĆ, ZAWIESZANIE OBECNOŚCI

 

1. CBN zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu i/lub zajęć.

2. W powyższym przypadku osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:

  • zwrotu całej kwoty
  • wykorzystania karnetu w innym terminie
  • wykorzystania karnetu na inne zajęcia
  • przedłużenia ważności karnetu o ilość odwołanych, ale opłaconych przez kursanta zajęć

3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta/ucznia do 8 godzin przed zajęciami kursant/uczeń nie ponosi opłaty, tylko ustalany jest nowy termin.

4. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta na mniej niż 8 godzin przed zajęciami kursant/uczeń ponosi opłatę za zajęcia

5. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez CBN ustala się nowy dogodny termin bez jakichkolwiek strat finansowych

6. Nieobecności należy zgłosić mailowo na recepcja@neoclassica.p  lub pod postem na dany dzień w grupie FB CBN - Centrum Baletowe Neoclassica - https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

7. W przypadku jednej niezgłoszonej nieobecności zostaje się wykreślonym z listy uczestników zajęć, czyli traci się miejsce w danej grupie

a). ponowne zapisanie się na zajęcia jest mozżliwe po uiszczeniu opłaty w kwocie 200 zł

8. W momencie rezygnacji z dalszego uczęszczania na zajęcia należy wysłać mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

9. W momencie zgłoszenia nieobecności można nieobecność odrabiać w dowolnej grupie w danym/bieżącycm miesiącu

9. Zajęcia, które się opuściło z powodu choroby i innych przypadków losowych i zgłosiło się nieobecność można odrobić w innej grupie/terminie upewniając się, że jest miejsce na wybraną grupę/termin lub przejmując na grupie FB CBN Centrum Baletowe Neoclassica miejsce od kogoś

10. Zawieszenie obecności z możliwością pozotsawienia miejsca w grupie - 50% ceny za cały miesiąc za dane miejsce w grupie

a) przy zawieszeniu nadal nalezy oddawać swoje miejsce pod postem na dany dzień.

b) brak oddawania miejsc skutkuje natychmiastowym wykreśleniem z listy uczestników

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Każdy uczestnik zajęć bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i zrzeka się prawa do skarżenia CBN w tym pedagogów prowadzących zajęcia w momencie urazu i/lub kontuzji nie wynikającej z bezpośredniego działania CBN lub/i pedagoga (skręcenie kostki, złamanie, naderwanie ścięgna itp. w trakcie wykonywania ćwiczeń)

2. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach ( w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) oświadcza, że  jest zdrowy oraz poczytalny i może uczestniczyć w zajęciach taneczno-ruchowych

3. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć CBN , każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć

4. O wszelkich chorobach typu cukrzyca itp., w których może zaistnieć potrzeba nagłej pomocy i które mogą wpłynąć na nagłe pogorszenie się samopoczucia kursnta/ucznia w trakcie zajęć lub/i na terenie CBN należy CBN poinformować przed zajęciami

5. Na jakiekolwiek sale, w których odbywają się zajęcia w CBN można wejść wyłącznie w obuwiu zmienionym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia

6. CBN nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.: kontuzje) powstałe na terenie, gdzie odbywają się zajęcia podczas zajęć, a każdy z uczestników lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wypadki i uczestnicząc w zajęciach lub zezwalając na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach oświadcza, że jest w pełni tego świadomy

7. Przed wykupieniem karnetu CBN każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach CBN

8. Kursant powinien informować instruktora o ewentualnych kontuzjach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, tak by instruktor mógł nawet podczas zajęć grupowych dostosować poziom ćwiczeń do bieżącego stanu zdrowia kursanta

9. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie miejsc, gdzie są prowadzone zajęcia CBN, CBN nie ponosi odpowiedzialności

10. Dla komfortu pracy oraz komfortu pozostałych uczestników zajęć, w tym szczególnie dzieci, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które tuż przed zajęciami paliły lub/i zapach papierosów jest wyczuwalny

11. Na terenie CBN poza imprezami okolicznościowymi typu wernisaże, eventy specjalne, nie wolno spożywać alkoholu

12. Na terenie CBN jest całkowity zakaz palenia oraz spożywania substancji zmieniających postrzeganie rzeczywistości

13. Każda osoby, która nie przestrzega pkt. 9,10,11 zostanie z CBN niezwłocznie usunięta, a opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona

14. Przez wzgląd na specyficzny rytm zajęć - specjalistyczna rozgrzewka/ ćwiczenia przygotowujące, ćwiczenia właściwe - osoby spóżnione powyżej 5 minut na zajęcia nie będą na zajęcia wpuszczone, ponieważ pominięcie całej rozgrzewki lub/i ćwiczeń przygotowujących znacząco zwiększa ryzyko kontuzji, a my jako profesjonaliści nie możemy na to pozwolić. Nikt również nie może wejść na swoje ryzyko. 

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia mogą przebywać:

  • instruktor prowadzący zajęcia;
  • kursanci,
  • goście - za zgodą, po ustaleniu tego z CBN

2. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do CBN

 

PRAWA AUTORSKIE I JEMU POKREWNE

 

Zajęcia w CBN ich nazwy oraz wszystko, co z nimi związane są zajęciami stworzonymi dla lub przez CBN i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie powielanie, kopiowanie tych zajęć - ich treści, opisów i nazw jest niedozwolone

 

RODO

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

 

Wyrażam świadomie i dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji na zajęcia przez

CENTRUM BALETOWE NEOCLASSICA

Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji na zajęcia.

Oświadczam również, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu i poprawiania treści moich danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.

Oświadczam, iż zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) zapoznałem/łam się z zawartą poniżej klauzulą informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach

NMW ART
ul.Linnneusza 8/19
03-489 w Warszawie
NIP: 534 222 69 80

zwanym dalej „Administratorem”). Administrator informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na zajęcia.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda – jeśli jej Państwo nie wyrażają proszę napisać NIE w odpowiedzi na ten mail

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania dla realizacji procesu rekrutacji na zajęcia jak i w terminie jednego roku od zakończenia realizacji procesu rekrutacji na zajęcia.

4. Odbiorcami Pani/ Pan danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji do Programu Mentorskiego.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

12. Pani/Pana dane będą uzywane w celach informowania Pana/Pani o zmianach w regulaminie i innych sprawach dotyczących działalności CENTRUM BALETOWEGO NEOCLASSICA

 

POZOSTAŁE kwestie nieporuszone w regulaminie będą rozwiązywane na bieżąco