Prosimy o dołączenie do facebook'owej grupy FB CBN-Centrum Baletowe Neoclassica

 

https://www.facebook.com/groups/215118915354324/?fref=ts 

To na tej grupie (nie wysyłamy maili) informujemy o wszelkich zmianach, odwołanych zajęciach itd. i grupa jest integralną częścią regulaminu

 

WAŻNE: Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na KALENDARZ naszego Centrum. W kalendarzu jest między innymi wykaz dni wolnych, czyli dni, w których nie ma zajęć.

 

KONTAKT

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - zapisy na nowe zajęcia, problemy natury finansowej i inne ogólne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - informacje o nieobecności

telefon.: 506 306 203

 

KONTO

 

NMW ART

08 1140 2017 0000 4802 1309 7637

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie CBN

2. Zapisanie się na zajęcia w CENTRUM BALETOWYM NEOCLASSICA (dalej „CBN") jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

3. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu uczestniczenia w zajęciach i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z jego treścią

4. CBN zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym terminie

5. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana drogą poczty elektronicznej lub/i informacja o zmianie zostanie zamieszczona na w/w grupie FB oraz na stronie www.neoclassica.pl 

 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH i KARNETY

 

1. Do uczestnictwa w zajęciach w CBN upoważnia wykupienie dowolnego karnetu

2. Wykupiony karnet obowiązuje tylko i wyłącznie W BIEŻĄCYM MIESIĄCU na wszystkie zajęcia, na które zapisała się dana osoba

3. Uczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użyczenie swojego wizerunku w celach promocyjnych (zdjęcia na FB, Instagramie, itd.) z zachowaniem szacunku do wizerunku każdego kursanta

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 

1. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy - liczba miejsc w grupach jest ograniczona

2. Na zajęcia CBN należy zapisać się drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

3. Można zapisać się do dowolnej grupy odpowiadającej poziomem zaawansowania kursantai, chyba, że nie ma miejsc w danej grupie, wówczas można zapisać się na listę oczekujących

4. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej. CBN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia kursu/danych zajęć lub rozwiązania grupy

5. Zapisanie się na zajęcia CBN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CBN w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926

6. Zapisów osób niepełnoletnich dokonują prawni opiekunowie i jednocześnie biorą odpowiedzialność za tę osobę

 

OPŁATY

 

1. Wszelkich opłat dokonuje się z góry za dowolny karnet

2. Przy dokonywaniu przelewów należy zwrócić uwagę na wykaz dni wolnych oraz dni, w których nie ma danych zajęć, ponieważ NIE ZWRACAMY PIENIĘDZY ZA NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA

Wykaz dni wolnych - TUTAJ

3. Opłata lub jej część jest zwracana przez CBN tylko i wyłącznie, gdy zajęcia/warsztaty nie odbyły się z winy CBN

4. W w/w przypadku można również przedłużyć karnet na następny miesiąc o ilość zajęć odwołanych przez CBN

5. Jeśli opłata jest dokonywana przelewem w przelewie należy zawrzeć: Imię i nazwisko osoby uczęszczającej na zajęcia, rodzaj karnetu oraz rodzaj ewentualnej zniżki

6. CBN nie przyjmuje zwrotów karnetów ani nie zwraca pieniędzy za pojedyncze, niewykorzystane zajęcia (te stanowiące część karnetu również), chyba, że zajęcia nie odbyły się z winy CBN (za pojedyncze zajęcia stanowiące część karnetu też nie zwraca pieniędzy)

7. Aktualne cenniki i rodzaje karnetów znajdują się TUTAJ

8. Za karnety open należy dokonać opłaty przed przyjściem na pierwsze zajęcia w miesiącu i okazać potwierdzenie dokonania płatności według cennika.

9. Za zajęcia, które się przejmuje od kogoś ponosi się normalną opłatę według swojego karnetu, czyli albo dokonuje się opłaty za jednorazowe zajęcia lub jest dokonywane jedno skreślenie na karnecie

10. Konto do wpłat:

NMW ART

08 1140 2017 0000 4802 1309 7637

 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ I KONTYNUACJA

 

1. Pierwsze zajęcia (nowy kursant) są darmowe

2. Na pierwsze zajęcia w miesiącu ( stałi kursanci ) należy przynieśc potwierdzenie przelewu z opłatą za karnet lub opłacić karnet na miejscu

2. Po okazaniu potwierdzenia przelewu zostanie wydany odpowiedni karnet, który należy okazywać przed wejściem na każde zajęcia celem skreślenia kolejnego wejścia

3. Brak okazania potwierdzenia przelewu w formie papierowej lub elektronicznej (nawet gdy się dokonało przelewu) skutkuje koniecznością wykupienia jednorazowego wejścia lub brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach danego dnia

4. Po zapisaniu się na zajęcia w dowolnej grupie, lub na lekcję indywidualną, zostaje zarezerwowane miejsce w grupie (jeśli są jeszcze wolne miejsca), lub konkretny termin w przypadku lekcji indywidualnych

5. Rezerwacja traci ważność w momencie niepojawienia się osoby zapisanej na zajęcia bez uprzedzenia. To skutkuje utratą miejsca w grupie, czyli wypisaniem z zajęć

 

ODWOŁANIE ZAJĘĆ, REZYGNACJA, NIEOBECNOŚCI, ODRABIANIE ZAJĘĆ

 

1. CBN zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć oraz przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu i/lub zajęć.

2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat mają prawo do:

  • zwrotu całej kwoty
  • wykorzystania karnetu w innym terminie
  • wykorzystania karnetu na inne zajęcia
  • przedłużenia ważności karnetu o ilość odwołanych, ale opłaconych przez kursanta zajęć

3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta/ucznia do 5 godzin przed zajęciami kursant/uczeń nie ponosi opłaty, tylko ustalany jest nowy termin.

4. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez kursanta na mniej niż 5 godzin przed zajęciami kursant/uczeń ponosi opłatę za zajęcia

5. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez CBN ustala się nowy dogodny termin bez jakichkolwiek strat finansowych

6. Nieobecności należy zgłosić mailowo na recepcja@neoclassica.p l lub pod postem na dany dzień w grupie FB CBN - Centrum Baletowe Neoclassica

7. W przypadku dwukrotnej nieobecności bez uprzedzenia zostaje się wykreślonym z listy uczestników zajęć, czyli traci się miejsce w danej grupie

8. W momencie rezygnacji z dalszego uczęszczania na zajęcia należy wysłać mail na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

9. Zajęcia, które się opuściło z powodu choroby i innych przypadków losowych można odrobić w innej grupie/terminie upewniając się, że jest miejsce na wybraną grupę/termin lub przejmując na grupie FB CBN Centrum Baletowe Neoclassica miejsce od kogoś

 

BEZPIECZEŃSTWO

 

1. Każdy uczestnik zajęć bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i zrzeka się prawa do skarżenia CBN w tym pedagogów prowadzących zajęcia w momencie urazu i/lub kontuzji nie wynikającej z bezpośredniego działania CBN lub/i pedagoga (skręcenie kostki, złamanie, naderwanie ścięgna itp. w trakcie wykonywania ćwiczeń)

2. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach ( w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny) oświadcza, że  jest zdrowy oraz poczytalny i może uczestniczyć w zajęciach taneczno-ruchowych

3. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć CBN , każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć

4. O wszelkich chorobach typu cukrzyca itp., w których może zaistnieć potrzeba nagłej pomocy należy CBN poinformować przed zajęciami

5. Na jakiekolwiek sale, w których odbywają się zajęcia w CBN można wejść wyłącznie w obuwiu zmienionym, odpowiednim do wybranego rodzaju zajęć lub bez obuwia

6. CBN nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć (np.: kontuzje) powstałe na terenie, gdzie odbywają się zajęcia podczas zajęć, a każdy z uczestników lub jego prawny opiekun ponosi odpowiedzialność za zaistniałe wypadki i uczestnicząc w zajęciach lub zezwalając na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach oświadcza, że jest w pełni tego świadomy

7. Przed wykupieniem karnetu CBN każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach CBN

8. Kursant powinien informować instruktora o ewentualnych kontuzjach i innych przypadłościach, które mogą spowodować ograniczenia ruchowe, tak by instruktor mógł nawet podczas zajęć grupowych dostosować poziom ćwiczeń do bieżącego stanu zdrowia kursanta

9. Za rzeczy wartościowe pozostawione bez kontroli na terenie miejsc, gdzie są prowadzone zajęcia CBN, CBN nie ponosi odpowiedzialności

10. Dla komfortu pracy oraz komfortu pozostałych uczestników zajęć, w tym szczególnie dzieci, w zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które tuż przed zajęciami paliły lub/i zapach papierosów jest wyczuwalny

11. Na terenie CBN poza imprezami okolicznościowymi typu wernisaże, eventy specjalne, nie wolno spożywać alkoholu

12. Na terenie CBN jest całkowity zakaz palenia oraz spożywania substancji zmieniających postrzeganie rzeczywistości

13. Każda osoby, która nie przestrzega pkt. 9,10,11 zostanie z CBN niezwłocznie usunięta, a opłata za zajęcia nie zostanie zwrócona

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 

1. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia mogą przebywać:

  • instruktor prowadzący zajęcia;
  • kursanci,
  • rodziny kursantów,
  • goście.

2. Kwestie nieuregulowane powyższym regulaminem należy zgłaszać do CBN

 

PRAWA AUTORSKIE I JEMU POKREWNE

 

1. Stretching metodą Extensio - https://www.facebook.com/Extensio.stretching - który jest prowadzony w CBN został stworzony przez Natalię Marię Wojciechowską, która posiada pełnię praw autorskich. Wszelkie powielanie, kopiowanie metody Extensio na terenie Polski i innych krajów jest niedozwolone

2. Jeśli ktoś chce zostać instruktorem Extensio i prowadzić własne zajęcia wedle tej metody powinien to zgłosić przed pierwszymi zajęciami, lub natychmiastowo po podjęciu decyzji. Zostaną wówczas przesłane drogą korespondencji mailowej odpowiednie materiały edukacyjne i inne stosowne dokumenty

3. Zajęcia NEOCLASSICA FUNCTIONAL WORKOUT, NEOCLASSICA KRAFT TRENING, POSTNEOKLASYKA i ich nazwy oraz wszystko, co z nimi związane są zajęciami stworzonymi dla lub przez CBN i są objęte prawami autorskimi. Wszelkie powielanie, kopiowanie tych zajęć - ich treści, opisów i nazw jest niedozwolone

 

POZOSTAŁE kwestie nieporuszone w regulaminie będą rozwiązywane na bieżąco